Darbuotojų kompetencijų portfelio pildymas


„Darbuotojų kompetencijų portfelio pildymas dirbant su proto negalios asmenimis“  (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA104-023080)


Paraišką pateikė  konsorciumas, kurį sudaro keturios organizacijos: VšĮ Tarptautinis darbo kontaktų tinklas – projekto ir konsorciumo koordinatorius (Vilnius), Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras, biudžetinė įstaiga Jaunimo dienos centras (Panevėžys), ir neįgaliųjų asociacija Bendrija „Vilniaus viltis“ (Vilnius). Konsorciumo tikslas - nuolat gerinti neįgaliesiems teikiamų paslaugų kokybę dalinantis patirtimi, diegiant inovacijas ir mokantis iš kolegų Lietuvoje ir užsienyje.

Projektas  skirtas konsorciumo narių personalo mobilumui. Projekte bus vykdoma viena pagrindinė veikla – stažuotė/darbo stebėjimas. Priimanti organizacija – Islandijos nevyriausybinė organizacija „Às styrktarfélag“, įkurta 1958 metais tėvų, auginančių sutrikusio intelekto vaikus, iniciatyva.  

IŠSAMUS PROJEKTO APRAŠYMAS  

Pasiruošimas stažuotei Islandijoje: