Moterų savivertės stiprinimas vyresniame amžiuje

 

   2011 m. Tarptautinis seminaras “ Stage: Straightening Self-Estimation in Adult Age – Moterų savivertės stiprinimas vyresniame amžiuje”, finansuojamas EK Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig Seminarų organizavimo programos.

    Šis seminaras buvo skirtas vyresnio amžiaus moterims, kurios dėl tam tikrų priežasčių yra socialiai pažeidžiamos. Seminaro tikslas buvo padėti iš naujo atrasti save, organizuojant joms psichologinių užsiėmimų, paskaitų, praktinių vizitų, meno terapijos kursus. Kursų metu moterys gavo ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgudžių, taikant mentorystės metodą "Stipri - padeda silpnesnei". Buvo pateikti teigiami pavyzdžiai moterų, kurios sugebėjo pakeisti savo likimą ir dabar džiaugiasi sėkme, motyvuojant kitas patikėti tuo, kad esi nuostabi ir viską gali pakeisti, tik reikia neprarasti vilties.

   "Aš nemoku, nesugebu, bijau"  - tai pagrindiniai teiginiai moterų, kodėl jos po nesėkmingų bandymų įsidarbinti, visai save nuvertina.  Jos nesugeba pasipriešinti terorui jų šeimose, o tyliai kenčia ir neša savo naštą. Siekdami  padėti tokiai moterų grupei ir organizavome šį seminarą. Kartu su atstovėmis iš kitų ES šalių moterys dalijosi patyrimu ir geros praktikos pavyzdžiais, stiprinant bendradarbiavimo tinklą WOMEN NET, kovojant prieš bet kokią moterų diskriminaciją darbo rinkoje. Plačiau žr. anglų kalba.