Naujienos


Norite pradėti ar išplėsti savo verslą ar patekti į kitų Europos šalių rinkas?

Pageidaujate užmegzti ryšius su kitais verslininkais?

Ieškote naujų verslo idėjų ir norite jas įgyvendinti?

Tuomet „Erasmus jauniesiems verslininkams“ kaip tik jums! 

Kviečiame teikti paraiškas „Erasmus jauniesiems verslininkams“ - ES finansuojamiems verslininkų mainų vizitams.Kviečiame susipažinti su vykdomu projektu: "Darbas, menas ir šeima" pagal Lietuvos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę Nr. VPI-I-I-SADM-04-K „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“.